11 Ekim 2015 Pazar

Alasimli AluminyumAlüminyum, mükemmel işlenebilirlik özellikleri olan hafif, gümüşi, paslanmaya karşı dirençli bir metaldir—oksijen ve silisyumdan sonra en sık rastlanan (en çok bilinen) elementtir.
Alüminyum 19. yüzyılın sonunda keşfedilmiştir, ancak bugün çeliğin yanı sıra tüm mühendislik uygulamaları için en önemli metal olarak yer almaktadır.
Alüminyum doğada sadece bileşik olarak bulunur. Bu metalin üretimi için temel madde boksittir (alüminyumtaşı)—ki bu kireç taşının ve silikat kayalarının hava etkileriyle aşınması sonucu oluşan ve yüksek oranda (sıklıkla %50’nin üzerinde) A12O3 (alüminyum oksit) içeren bir üründür.
Saf alüminyum düşük dayanıklılıkta bir malzemedir. Belirgin olarak yüksek dayanıklılık nitelikleri—göreli olarak yüksek gerinim dayanımı (gerilebilirlik) ve esneklik limitleri ile birlikte—uygun alaşım bileşenleri eklenerek elde edilebilir. Alüminyum alaşım malzemeleri “doğal olarak sert” ve “ısıl işlem görebilir” (heat-treatable) malzemeler olarak sınıflandırılmaktadır.
Ama öncelikle “neden alüminyum” sorusu üzerinde durulmalıdır. Alternatif ürünler, özellikle P-20 gibi bir dizi çelik, H13 tool steel ve paslanmaz çelik, ayrıca çoğu kez berilyum içeren bakır-temelli (copper based) alaşımlar parça (alet) ve kalıp uygulamalarında kullanılmaktadır. Bunlar, yüksek dayanıklılık ve yıpranmaya karşı direnç, ve bakır alaşımlar durumunda da ısıl iletkenlik sağlamaktadırlar. Ama hiçbir malzeme belirli bir uygulama için arzu edilen özelliklerin tümüne sahip değildir; alternatif malzemeler de bu duruma istisna değillerdir—ki bunlar, ağır, genellikle daha az işlenebilir (makinede) ve çelik örneğinde zayıf ısıl geçirgenliği sahiptirler.
                            
Alüminyum ile Çeliğin Kıyaslaması
Bu eksikliklerin üstesinden gelme alüminyumun devreye girdiği noktadır. Çelikle kıyaslandığında alüminyum,
— Dört kat daha fazla ısıl iletkenliğe sahiptir. Bu, kalıp işlemlerinde gereken soğuma devresini azaltır ve parça çarpıklığına/ bozulmasına (distortion) sebep olan yerel sıcak noktaları en aza indirir. Alüminyum ayrıca daha az tasarım ve makine işlemesi gerektiren daha basit soğutma sistemlerinin tasarlanmasına imkân sağlar.
— Hafiftir. Alüminyum, yaklaşık olarak çeliğin üçte biri oranında yoğunluğa sahiptir. Bu durum, takımların ve kalıpların kullanımını kolaylaştırır; daha düşük atalet (inertia) dolayısıyla kalıpların daha hızlı açılıp kapanmasını sağlar. Ayrıca, hafif ağırlıktaki aletlerle yapılan işlem daha az baskı aşınmasına sebep olur, ki bu bakım ve aksama süresini kısaltır. Bu yararlar özellikle geniş takım ve kalıplara ilişkindir.
— Daha hızlı bir şekilde makinede işlenebilir ve parlatılabilir. Alüminyum alaşımın niteliğine bağlı olarak çeliğe oranla üç ila on kat daha hızlı işlenebilirlik (makinede) mümkündür. Bu, özellikle derin oyukları olan geniş kalıpların üretilmesi için gereken zamanı kısaltır.
— Yüksek elektrik iletkenliği gösterir. Bu, çeliğe oranla daha düşük erime noktası ile birlikte, çeliğe oranla dört-beş kat yüksek bir hızda kullanılmasına imkan verir.
Bu yarlar sayesinde, bir alüminyum üreticisinin hesaplarına göre kalıp uygulamalarında alüminyum kullanmak kalıp üretiminde çeliğe oranla %30 oranında maliyeti düşürmektedir—ki eğer parça üretim devre süresi ve dolayısıyla artan verimlilik de hesaba katılırsa bu rakam %40’a çıkar.
Çeliğin avantaj sağladığı bir alan yüzey sertliğidir. Bazı uygulamalarda—sıradan (conventional) plastik kalıbı kapsayanlar gibi—“base” alüminyum yüzey uygun niteliklere sahiptir. Bununla birlikte, daha yüksek yıpranma direnci gerektiren durumlarda, hard anodizing ya da nikel kaplama gibi yüzey uygulamaları neticesinde alüminyum yüzey sertlik seviyeleri çeliğinkine yaklaşır.
Takım ve kalıp malzemelerinin içinde çalışması gereken bir dizi değişik koşul olduğu için, bu muhtelif ihtiyaçları karşılamak üzere değişik alüminyum alaşım ve menevişleme kombinasyonları geliştirilmiştir. Hem döküm hem de haddelenmiş ürünler geniş bir yelpazedeki kalınlık, genişlik ve uzunluklarda mevcuttur. Her ürün tipinin uygulama ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş çok özel nitelikleri bulunmaktadır.
Alüminyumun göreli olarak düşük yoğunluğu, tüm ürün ambalajlama, nakliye, üretim, montaj ve bakım aşamalarında mükemmel masraf tasarrufu imkânları sunmaktadır.
Alüminyumun Teknik Özellikleri
Göreli Yoğunluk (Relative Density)
Alaşım bileşenlerine göre 2.7 ile 2.9 g/cm3 arasında değişir. Bu sadece çeliğin ağırlığının 1/3’ü kadardır.
Paslanmaya karşı direnç
Alüminyum, hava ile temasa geçtiğinde doğal bir yüzey koruyucu tabaka oluşturur. Bu tabaka kaldırılması halinde yeniden oluşur ve böylece atmosferik paslanmaya karşı gözle görülür bir direnç gösterir. Saf ve tam saf (very pure) alüminyum, ve ayrıca bakır içermeyen alaşımlar çok geniş bir ortama karşı dirençlilerdir. Bu sebepten doyalı bu ürünler inşaat ve kimya sanayilerinde, yiyecek ve içecek sanayisinde ve otomotive sanayinde geniş çapta kullanılmaktadır. Bununla birlikte, çok yüksek güç haddine sahip—500 N/mm2 üzeri—alüminyum temelli malzemeler sınırlı dirence sahiptir. Bu durum yapısal tasarım çözümleriyle telafi edilmelidir.
Soğuk ve sıcak şekillendirme (forming) özellikleri
Alüminyum görece olarak yüksek bozulma (deformasyon) direnci özelliğine sahiptir. Bununla birlikte, uygun teknik tesislerin kullanıldığı göz önünde tutulduğunda, alüminyum ve alüminyum alaşımları geniş bir yelpazede (rolling, extrusion, forging, casting) iyiden çok iyeye doğru soğuk ya da sıcak şekillendirme (forming) özellikleri gösterir.
İyi elektrik ve ısı iletkeni
Alüminyum yüksek bir elektrik iletkenliğine sahiptir (saf alüminyum için 38’den yaklaşık 34 m/Ohm mm2’e). Elektrik iletkenleri için kullanılan malzemeler pratikte temel olarak saf alüminyum ve E-AlMgSi malzemeleridir. Isı iletkenlik düzeyi, yaklaşık 80-230 W/m o K demirden yaklaşık dört kat daha fazladır.
Manyetik özellikler
Alüminyum manyetik değildir—ki bu, elektrik mühendisliği, elektronik ve makine mühendisliği alanlarında önemli bir özelliktir.
Yüzey muamelesi (surface treatment)
Alüminyum için, hemen hemen her türlü uygulamaya mükemmel uyum yeteneği kazandıran, bir dizi yüzey muamele imkânı mevcuttur.

— Anodisation
— Dekoratif yüzeyler
— Geniş bir yelpazede renkler
— Teknik tesis / fabrika (plant) ve araçlar için yüzeyler
— Yıpranma-dirençli (wear resistant)
— Bir çok renk tonlarında toz kaplama (powder coating)
— Bir çok renk tonlarında ıslak-sprey boyama
— Parlatma
— Mekanik ve kimyasal
— Taşlama (grinding) ve fırçalama (brushing), vb.
Yüksek yansıtma
Alüminyum yüzeyler doğal olarak iyi ışık ve ısı yansıtıcılarıdır. Yansıtma ve soğurma (absorption) niteliklerini geniş bir aralıktaki değerlerde değiştirmek için bir dizi yüzey muamelesi uygulanabilir.
Birleştirme teknikleri
Hemen hemen tüm normal birleştirme teknikleri alüminyum ve onun alaşımları için kullanılabilir.
Sağlık riski taşımaması
Günümüz tıp bilgisine göre, alüminyum hiçbir sağlık riski taşımaz
Geri dönüşüm imkanı
Sanayide kullanıldığı hali ile “geri dönüşüm” terimi özellikle kırıntı/döküntü (scrap) ve kullanılmış mamul ürünlerin, yeni ürünlerin üretiminde ikincil hammadde olarak kullanımı anlamına gelir. Kullanımdaki tüm alüminyum hammaddelerin yaklaşık 1/3’ü, uygun geri dönüşüm işlemleri ile, hiçbir kalite kaybı olmaksızın, üretilmiştir.
Geri dönüşüm işlemi için (process), birincil (primary) alüminyum üretimi için gerekli olan enerjinin sadece %5’i gerekmektedir. Mümkün olan birçok malzeme arasında bir seçim yapılması gerektiğinde, alüminyum doğayla en barışık ve en ekonomik tercih olacaktır.

http://referansmetal.com/aluminyum.php

Hizmetlerimiz / Metal Agirlik Hesaplama

Yoğunluk ve Ağırlık Hesaplama

http://referansmetal.com/hizmetlerimiz/8/agirlik-hesaplama

Hizmetlerimiz / Hard Anadoizing

Hard Anodizing Nedir?

Sert alüminyum, daha hafif ağırlığı ve yalıtkan özelliği sayesinde imalat çevrelerinde çeliğe popüler bir alternatif haline geldi. Ancak birçok uygulama alüminyuma sert bir yüzey sağlayan, anodizing adı verilen bir işlemi gerektiriyor. Temel olarak anodizing, alüminyumu elektrolit adı verilen bir sülfürik asit banyosuna batırmak ve asit çözeltisinden düşük voltajda bir elektrik akımı geçirmek suretiyle yapılır. Klasik eloksal işlemi gibi görünse de, anodizing işlemi, daha performanslı sonuçlar verir. Normal anodizing’in sonucu, orijinal alüminyum levha üzerinin ince bir alüminyum oksit (pas) ile kaplanmasıdır.
 
Bununla birlikte, eğer asit solüsyonu suyun donma noktasına kadar soğutulursa ve elektrik akımının miktarı ciddi bir biçimde arttırılırsa, bu işleme Hard Anodizing adı verilir. Hard Anodizing daha kalın bir alümunyum oksit tabaka oluşturur ve yüzeydeki delik ve çatlakların içine girerek normal anodized alüminyuma kıyasla daha uniform bir görünüm verir.
     
Hard Anodizing süreci ile işleme tabi tutulmuş alüminyum koyu kahverengi veya siyah bir yüzeye sahip olabilir, ancak başka renkler de yaratılabilir. Sanayimiz için yeni sayılabilecek bir işlem olan Hard Anodizing’i Referans Metal olarak birçok üretici firmamızda çözüm olarak kullanmaktayız. Kalıp yüzeylerinde, aşındırıcı özelliği olan riskli sıvılara karşı, makine yüzey ve aparatlarında, savunma sanayinde, havacılıkta… gibi sonuçta alüminyumdan yüzey dayanaklılığı isteyen birçok sektör ve firmayla uygulamasını yapmaktayız.
  
Paslanmaz çelik (stainless steel) yerine Hard Anodizing alüminyum kullanmanın avantajları daha düşük masraf ve ağırlıktır. Hard Anodize edilmiş alüminyumu makinede işlemek, benzer bir paslanmaz çelik bloğu işlemeye nazaran daha kolaydır. Ayrıca, Hard Anodized alüminyum, sert hava şartlarına, tuz püskürmelerine ve yıpratıcı/sert/kaba makine işleme sürecine karşı dayanıklı bir ürün ortaya çıkarır. Hard Anodizing sürecinden geçirilen alüminyum, sertlik açısından elmastan sadece birkaç puan geridedir.


http://referansmetal.com/hizmetlerimiz/7/hard-anodizing

Hizmetlerimiz / İslenmis Aluminyum

İşlenmiş Alüminyum, Özel Ölçü ve Kimyasal Kompozisyonlar

Günümüz rekabet koşulları, proje bazlı çalışan sanayi firmalarımızın çoğunu üçüncü bir proje ortağı firmayla özel tedarikçi (outsource) şeklinde çalışmaya zorlamaktadır.

 
 
Yurtdışında, özellikle ABD’de uzun yıllardır uygulanan bu yöntem sayesinde, firmalar hem makine parkuru finansmanını en aza indirmekte, hem de çalışan sayısını en uygun rakamlarda ve çok daha verimli pozisyonlarda kullanabilmektedir.
Referans Metal olarak, proje ortağı şeklinde malzeme tedarik etme anlayışımızı bitmiş-finished malzeme sunmada da uygulamaktayız.
İhtiyaç duyulan resimler veya finished-bitmiş geometri Mühendislik Bölümümüze bildirildiğinde, malzemelerinizi resim toleranslarınızda, isterseniz özel taşlama sistemimizle de finished hale getirilmiş olarak alabilrsiniz.
   
Çok daha özel mühendislik çözümü gerektiren özel kimyasal kompozisyonlu alaşımlı alüminyum tedariğinde ise, projenin telep ettiği tüm mekanik değerlere göre alaşımı tedarik etmekte ya da alternatif malzemeleri geliştirerek maliyetlemede en avantajlı seçeneği sunmaktayız.
Firmamızın Mühendislik Bölümüyle temas kurduğunuzda, daha detaylı ve tecrübe dolu bilgilerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.

Hizmetlerimiz / Taslanmis Aluminyum

Taşlanmış Alüminyum / Alüminyum Taşlama

Referans Metal olarak, işleme öncesi taşlanması bu kadar zor olan bir malzemeyi 2005 senesinde Türkiye’de sanayicimize ilk defa sunan firmayız. İstenilen ölçüde kesilmiş alaşımlı alüminyumu, + 0,001 (binde bir) toleransa kadar taşlanmış olarak verebilmekteyiz.
  
Sanayi firmalarımızın çoğu alaşımlı alüminyum levhayı işlemeden önce taşlanmış halde bulamadığından, birçok maliyet ve zaman sorunuyla uğraşmak zorunda kalmışlardır.
Alaşımlı alüminyum malzememizi istenilen ölçülerde kesilmiş ve taşlanmış olarak temin etmenizin tek avantajı zaman değildir. Gövdesi işlenmiş, delikleri açılmış veya bir şekilde bünyesinde boşaltma işlemi yapılmış alaşımlı alüminyum, taşlama veya hassas işleme sırasında çok daha hızlı ısınır ve homojenliği bozulmuş hacminden dolayı daha büyük oranlarda çarpılır. Bu hem daha fazla zaman ve emek, hem de daha fazla finansal maliyet demektir.
     
Alaşımlı alüminyum malzemeyi taşlanmış biçimde firmamızdan temin ederek bu oranı sıfırlayabilirsiniz. Bu iş süreci çok daha büyük ve hassas projeleri özellikle zaman kaygısı taşımadan gerçekleştirme olanağı sağlamaktadır.
Sanayicimize Türkiye’de ilk defa bu hizmeti sunan firmamızın Mühendislik Bölümüyle temas kurduğunuzda, daha detaylı ve tecrübe dolu bilgilerimizi sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.

http://referansmetal.com/hizmetlerimiz/5/taslanmis-aluminyum

Hizmetlerimiz / Ozgun Malzeme Tedarigi ve Mühendislik


Uzaydaki Türkiye’nin İlk Uydusu, Dünyanın En Büyük Çözünürlükteki Fotoğraflama Cihazı*, Türkiye’nin İlk Yerli Fırkateyni, Dünyanın En Küçük Taşınabilir Dondurma Makinası**, Türkiye’nin İlk İnsansız Deniz Üstü Kurtarma Aracı, Türkiye’nin İlk İnsansız ve Misyonlu Helikopteri, Türkiye’nin İlk Taşıyıcı Hibrit Roketi…

Referans Metal yukarıdaki projelere ek ve benzer yaklaşık 174 projeye, 18 yıllık "Mühendislik + Özgün Malzeme Tedarik" tecrübesiyle imza atmıştır.


Tasarım

Çizim, tasarım veya henüz taslak halindeki projeler, Referans Metal’de yüksek eğitimli kadro tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve yön verilir.Ve müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda (maliyet , zaman, uzun ömürlülük, referans, prestij veya ilk buluş…) proje optimize edilir
    
 Özgün Malzeme Tedariği
Tasarım süreci yukarıdaki şekilde revize edildikten sonra, tüm mühendislik analizlerinin verdiği bilgilere sonuç olarak, Referans Metalin 18 yıllık yurtiçi ve yurtdışı tecrübesi ışığında projeye özel ‘Özgün Malzeme‘ belirlenir. Özgün Malzemenin belirlenmesindeki en önemli parametre, müşterinin öncelikli ihtiyacı ile mühendislik analizlerinin örtüştürülmesidir.
      
Bu sayede ortaya çıkan katma değer, tamamen müşterinin istediği yönde oluşmaktadır. Müşterimizin özgün malzeme ihtiyacı; finans yönündeyse maliyet avantajı, projenin veya üretimin hızını arttırma yönündeyse zaman-termin kısalması, teknik problemlerin zorluğunun aşılması yönündeyse referans olabilecek düzeyde teknolojik derinlik şeklinde sonuçlanmaktadır.

Örneğin; Türkiye piyasasında kalıplık alüminyum için Alumold, Hokotol (Hogotol), Alumec, Certal gibi bazı markalar sadece bilinmektedir. Bu yanlış kabulun sebebi, sadece sertlik değerine bakılmasıdır. Ama bu malzemeler alaşım kompozisyonlarına göre olmaları gerekenin üzerinde bir sertleştirmeye tabii tutulduklarından hızlı korozyona - oksitlenmeye maruz kalmaktadır. Uygulama sürecinde sayısız problemeler ve maliyetler yaratmaktadır. Batı avrupanın yıllar önce bıraktığı Alumold, Hokotol (Hogotol), Alumec, Certal gibi markalar maalesef Türkiye'nin de içinde olduğu doğu avrupada çok yüksek fiyatlara satılmaktadır. Batı avrupa firmaları ise, projesinin nühendislik değerlerine göre ISO ve DIN normunda en optimum malzemeyi tercih etmektedir. Bilgiden uzak projelerin sanayimize ve ülkemize maliyetleri maalesef çok yüksek olmaktadır.
       

Performans ve Tecrübe

Tasarım, Mühendislik Analizleri ve Özgün Malzeme Tedariği süreçleri ciddi sabır ve titizlikle yürütüldükten sonra elde edilen nihai veriler, daima beklentilerin üzerinde sonuçlanmaktadır. Müşterilerimizi ARGE ve mühendislik maliyetlerinden kurtaran bu çözümümüzün çok şaşırtıcı bir hızda neticelenmesinin temel sebebi ise; 28 ayrı ülkede, 34 farklı sektör için 170’in üzerinde özgün projeye Referans Metalin çözüm üretmiş olmasıdır.

Referans Metal, Avrupa’da Özgün Malzeme Tedariği yapan ilk ve tek malzeme firmasıdır.

Urunler

Referans Metal alüminyum alaşım ürünlerini aşağıdaki sektörler için sağlamaktadır.

Makina yapımı, Robotics, Enerji sektörü, Kalıp sektörü için Kalıplık Alüminyum,
Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayii, Otomotiv, Genel Endüstri

·         Levha / Plaka
·         Sac
·         Çubuk / Lama
·         Boru / Pofil şeklinde ürünler tedarik edilmektedir.


Tedariğini yaptığımız ürünlerin bir kısmı aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
http://referansmetal.com/alasimli-aluminyum/list/2/makina-robotics-enerji-kaliplik-aluminyum

·         Spesifikasyon
Alaşım
Alaşım Numarası
Isıl İşlem
·         
O

·         

·         
O

·         

·         
O

·         
O

·         

·         
O

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         
O

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         
O

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         
O

·         
F

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         
O

·         

·         

·         

·         

·